Priser

Ydelser og priser på tandlægelig behandling er bundet af “Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge“, i mange tilfælde.
I andre tilfælde er der ingen regler og ydelsens indhold og pris bestemmes af tandlægen selv.

Ydelser og priser fastsat ved lov

Thisted Tandklinik yder tandbehandling efter reglerne i “Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge“, ligesom de fleste andre tandlægeklinikker gør det.

Derfor er der mange ydelser hvor enten prisen eller ydelsens indhold er defineret af loven.

Ydelser og priser udenfor lov

Meget af den avancerede tandbehandling, som foregår i moderne tandlægepraksis, ligger uden for lovens rammer og der er det op til den enkelte tandlæge at definere ydelsens indhold og pris.

Vores tandlægepriser

Thisted Tandkliniks priser.