Priser

Du får altid et overslag først

Tandlægepriser er værd at kende, inden behandlingen starter.

Hos Thisted Tandklinik får du altid et overslag på din behandling, inden vi går i gang, så du ved, hvad den kommer til at koste.

Vær opmærksom på muligheden af, at du kan få tilskud til behandlingen hos kommunen, regionen, forsikringsselskaber og Sygeforsikringen “danmark” .

Dermed kan du få vished for, at de økonomiske rammer for behandlingen holder.

Behandlinger og priser fastsat ved overenskomst

Thisted Tandklinik er tilsluttet overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn , ligesom de fleste andre tandlægeklinikker er det.

Derfor er mange ydelser og priser fastlagt af Overenskomstens ydelser og priser på tandlægeydelser .

Behandlinger og priser udenfor overenskomst

Meget af den avancerede tandbehandling, som foregår i en moderne tandlægepraksis, ligger uden for overenskomsten, og der er det op til den enkelte tandlæge at definere ydelserne og priser.

Dette gælder også Thisted Tandkliniks ydelser og priser (Vælg fanebladet Priser)

Skip to content