Priser

Ydelser og priser på tandlægelig behandling er bundet sammen af overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen, i mange tilfælde.
I andre tilfælde er der ingen overenskomst og ydelsens indhold og pris bestemmes af tandlægen selv.

Ydelser og priser fastsat ved overenskomst

Thisted Tandklinik er tilsluttet overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, ligesom de fleste andre tandlægeklinikker er det.
Derfor er der mange ydelser hvor enten prisen eller ydelsens indhold er defineret af overenskomsten.

Ydelser og priser udenfor overenskomst

Meget af den avancerede tandbehandling, som foregår i moderne tandlægepraksis, ligger uden for overenskomsten og der er det op til den enkelte tandlæge at definere ydelsens indhold og pris.

Vores tandlægepriser

Du er velkommen til at kigge på Thisted Tandklinik’s Tandlægepriser.