Priser

Du får altid et overslag først

Tandlægepriser er værd  at kende, inden behandlingen starter.

Hos Thisted Tandklinik får du altid et overslag på din behandling, inden vi går i gang, så du ved, hvad den kommer til at koste.

Vær opmærksom på muligheden af, at du kan få tilskud til behandlingen hos kommunen, regionen, forsikringsselskaber og Sygeforsikringen “danmark” .

Dermed kan du få vished for, at de økonomiske rammer for behandlingen holder.

Behandlinger og priser fastsat ved lovgivning

Thisted Tandklinik er underlagt prisfastsættelsen specificeret ved ”Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge”.

Tandlægeforeningen har opsummeret Lovfastlagte priser for tandlægeydelser (PDF) .

Behandlinger og priser udenfor lovgivning

Meget af den avancerede tandbehandling, som foregår i en moderne tandlægepraksis, ligger uden for lovgivningens regulering, og der er det op til den enkelte tandlæge at definere ydelserne og priser.

Dette gælder også Thisted Tandkliniks ydelser og priser (Vælg fanebladet Priser)

Skip to content