Forsikring

Denne side vedrører udelukkende indsendelse af erklæringer, attester og lignende i forbindelse med forsikringssager.

Forsikringserklæring og kæbefunktionsattest mm.

Erklæring og attest til brug ved sagsbehandling af forsikringssager. Forsikringsselskaber betaler for erklæringer og attester (De har 30 dages netto betalingsfrist).

YdelsePris
Forsikringserklæring3.000 kr
Kæbefunktionsattest5.000 kr
Diverse forespørgsler1.000 kr

Regelsæt for Forsikringssager

Forsikringssager behandles efter reglerne i “Attestaftale mellem Tandlægeforeningen og Forsikring & Pension” af 7. oktober 2016. (DokID 377738)

Sagsbehandling forudsætter, at vi modtager forsikringsselskabets “Erklæring fra tandlæge“.

Persondatasikkerhed for erklæringer og attester

Aht. persondatasikkerheden er det er vigtigt, at “Erklæring fra tandlæge” bliver fremsendt til klinikken på en sikker måde, så uvedkommende ikke har mulighed for at få adgang til persondata.

Vi kan modtage erklæringen via klinikkens e-boks, via vores hjemmesides Send Dokument funktion eller med brevpost.

Usikker kommunikation for erklæringer og attester

Forsikringssager, som oprettes direkte i EDI-portalens integrerede system til håndtering af forsikringssager eller som fremsendes som korrespondancemeddelelser, kan ikke modtages på klinikken, da dataintegrationen er usikker.

Vi anbefaler heller ikke, at “Erklæring fra tandlæge” sendes med email, da erklæringen indeholder personfølsomme oplysninger, og almindelig email er en usikker kommunikationsform, hvorfor der kan være risiko for, at erklæringen går tabt eller falder uvedkommende i hænde.

Skip to content