Medicinsk tandbehandling

Når vi planlægger din behandling vil din tandlæge tage højde for dit almene helbred og dit medicinforbrug og indarbejde dette i din behandlingsplan. Hvis der er behov for det vil din tandlæge bede din praktiserende læge eller hospitalsafdeling ændre din medicin, hvis den har negative konsekvenser for dine tænder. Hvis der er behov for det vil du få recept på medicinsk tandpasta, smertestillende eller antibiotika.

Fordele ved medicinsk tandbehandling

Ved at tage stilling til dit almene helbred i planlægningen af din behandling får vi mulighed for at supplere den almindelige tandbehandling med medicinsk tandbehandling. Det betyder kort fortalt at vi kan sørge for at du kan beholde egne tænder resten af livet og at udgiften til almindelig tandbehandling bliver mindre.

Forebyggende medicinsk tandbehandling

Forebyggende medicinsk tandbehandling kan for eksempel være antibiotika, som eks. penicillin, givet i forbindelse med operationer i mundhulen for at forhindre at der opstår infektioner.
Forebyggende medicinsk tandbehandling kan også være særligt medicinsk tandpasta, som har ca. 3½ gange højere indhold af fluorid i sig end almindelig tandpasta, for at forebygge huller inden de opstår. Det anvendes typisk på patienter der har større risiko for huller end andre og hvor risikoen ikke kan reduceres på anden vis.

Medicinsk tandbehandling som støtte til almen behandling

Ofte anvendes medicinsk tandbehandling i kombination med den almindelige behandling. Som eksempel kan nævnes parodontosebehandling hvor antibiotika anvendes for at forbedre det resultat der opnås, eller i forbindelse med en akut rodbehandling hvor antibiotika kan være med til at sikre at betændelsen forsvinder hurtigst muligt.
Hvis problemet er mange huller i tænderne vil der typisk være behov for både at udstede recept på medicinsk tandpasta og lave hullerne med fyldninger eller kroner.

Medicinsk tandbehandling som eneste behandling

Medicinsk tandbehandling kan sjældent stå alene, men det hænder at der forekommer situationer hvor de eneste nødvendige behandling er medicinsk. Som oftest foretages den medicinske tandbehandling sammen med den almindelige tandbehandling.

Skip to content