Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark

Forskel i tilskud fra sygeforsikringen danmark til gruppe 1, 2 og 5

Tilskud til tandbehandling fra sygeforsikringen danmark er stort set det samme for alle tre grupper. Forskellen ligger primært i hvor meget tilskud man kan få til krone- og brobehandling.

Alle sygeforsikringens medlemmer i gruppe 5 får tilskud til tandbehandling, men tilskuddet til kronebehandling stiger kraftigt hvis du skifter fra gruppe 5 til gruppe 1 eller 2.

På tilsvarende vis kan det godt betale sig at skifte fra gruppe 5 til gruppe 1 eller 2 hvis du skal have lavet en brobehandling, da der ingen tilskud er til brobehandling i gruppe 5, men et stort tilskud i gruppe 1 eller 2.

Tilskud fra sygeforsikringen danmark til kroner og broer

Når du får lavet en krone eller en bro hos Thisted Tandklinik sørger vi for at få tilrettelagt din behandling så du får det maksimale tilskud fra sygeforsikringen danmark.

Du vil oftest få dækket 50% af udgiften fra sygeforsikringen danmark og du ved altid på forhånd hvor meget tilskud du får, da vi altid giver dig et overslag inden behandling.

Tilskud fra sygeforsikringen danmark til parodontosebehandling

Sygeforsikringen danmark giver generelt tilskud til tandbehandling og næsten alle typer tandbehandling udløser tilskud fra sygeforsikringen danmark, hvis du er medlem af enten gruppe 1, 2 eller 5. Særligt parodontosepatienter vil have stor fordel af at melde sig ind i sygeforsikringen danmark i gruppe 5, da det er den billigste, men giver fuldt tilskud til parodontosebehandlingen, der ellers kan blive en kostbar affære.

Tilskud fra sygeforsikringen danmark til unge på 18-25 år

For unge mellem 18 og 25 er sygeforsikringen danmark med til at reducere udgifterne betydeligt, da de giver 100% tilskud til undersøgelse og tandrensning for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5. Dog skal man være opmærksom på at bitewings og andre røntgenoptagelser ikke er 100% dækket, hvilket betyder at der stadigt bliver en egenbetaling for den unge, selvom den er meget mindre end den ellers ville have været.

Tilskud fra sygeforsikringen danmark til medicinsk tandbehandling

Hvis du er medlem af sygeforsikringen danmark, så får du også tilskud til receptpligtig medicin. Det er særligt relevant for de patienter der på grund af stor cariesrisiko permanent behandles med medicinsk tandpasta.

Se mere på Sygeforsikringen “danmark”s hjemmeside .