Tænder

Tænderne er en af de vigtigste dele af kroppen, men de er desværre også meget skrøbelige.

Derfor kræver tænder livslang forebyggelse og behandling, hvis de skal fungere tilfredsstillende og se flotte ud igennem et langt liv.

Her er oplistet det mest almindelige tandsygdomme og hvordan de opstår og forebygges.

Huller i tænderne

Tænder består af kalkkrystaller og kan opløses af syre. Når man får huller i tænderne er det fordi bakterierne der sidder på tænderne omdanner det sukker vi får i kosten til syre der opløser tænderne. Jo flere bakterier og jo mere sukker, desto hurtigere går det.

Hvis du vil undgå huller i tænderne, så er der altså hovedsageligt to måder at undgå det på. Den ene er at fjerne bakteriebelægningerne 2-3 gange om dagen med tandbørste og tandtråd/mellemrumsbørster. Den anden er at holde sig fra sukkerholdige fødevarer.

Endeligt er der den medicinske vinkel. Grunden til at du bruger tandpasta når du børster tænder er på grund af tandpastaens indhold af fluorid, der dræber bakterier og som er med til at erstatte lidt af det mineral der er tabt i tandens yderste lag emalje når bakterierne arbejder.

Har du særligt nemt ved at få huller i tænderne pga. mundtørhed, blottede tandhalse eller besvær med at børste dine tænder grundigt nok, så udskriver vi en recept til dig på medicinsk tandpasta, som er en receptpligtig tandpasta der indeholder 3½ gange så meget fluorid som en almindelig tandpasta gør. Den medicinske tandpasta bruger du som en normal tandpasta.

Syreskader på tænderne

Selv om huller i tænderne, teknisk set, er en syreskade på tænderne, omtaler man i daglig tale syreskader af andre årsager end huller som; syreskader. Syreskader opstår når syre fra mavesækken eller fra kosten skyller hen over tænderne og eroderer tandens emalje og dentin væk. Problemet skyldes oftest tilbageløb fra mavesækken, spiseforstyrrelser eller et stort indtag af syreholdig mad og drikke.

Hvis du har problemer med at der løber syre tilbage fra mavesækken og op i spiserøret er det en problemstilling som vi løser i samarbejde med egen læge, så vi beskytter både spiserør og tænder mod den voldsomme syrepåvirkning det giver når mavesyren løber op i halsen og munden. Hvis syreskaderne optræder på grund af en spiseforstyrrelse foregår behandlingen primært hos psykolog eller psykiater, typisk via henvisning fra egen læge.

Hvis du har problemer med syreskader, hvor syren stammer fra mad- og drikkevarer, så vil det oftest være os der opdager det først og vejleder dig i de kostændringer der skal til for at skåne tænderne. Det kan være nogle meget simple tiltage, såsom at skylle munden i vand eller mælk hver gang du har fået noget syreholdigt eller en mere grundig vejledning i hvilke fødevarer du skal undgå eller begrænse indtaget af, hvis du vil beskytte tænderne.

Er tænderne allerede stærk medtagne af syreskaderne, så hjælper vi dig med at få bygget tænderne op igen, så du kan beholde et flot og velfungerende tandsæt – hele livet!

Parodontose – de løse tænders sygdom

Parodontose er en folkesygdom på samme måde som huller i tænderne er det. Næsten halvdelen af alle når at få parodontose på et tidspunkt i deres liv og det er en sygdom som det er utroligt vigtigt at få grebet ind overfor i tide.

Parodontose opstår når bakterier på tænderne generer tandkødet så meget at du ikke blot får tandkødsbetændelse, men også knogletab rundt om tænderne. Får man ikke behandlet parodontosen i tide vil knogletabet til sidst omfatte hele tandens rod og tanden falde ud.

Hvis du vil undgå parodontose, så er det vigtigt at du børster dine tænder grundigt, ligesom renhold mellem tænderne med tandtråd/mellemrumsbørster er meget vigtigt. Hvis du ryger er du også nødt til at stoppe med at ryge, da rygning øger risikoen for at udvikle parodontose med op til 7 gange.

Har du først fået parodontose hjælper vi dig med at få sygdommen under kontrol. Behandlingen består i en grundig sanering af tandsættet og en grundig instruktion i mundhygiejne. Formålet med at sanere tandsættet er skabe muligheden for at du kan holde det rent, ligesom instruktionen i mundhygiejne sikrer at du gør dine tænder perfekt rene. Herefter foretages løbende kontroller og nye rensninger efter behov, typisk hver 2-3. måned i det første års tid.

Rodspidsbetændelse

En rodspidsbetændelse opstår når en tands nerve er død og hulrummet inden i tanden, hvor nerven engang sad, er blevet inficeret med bakterier. Bakterierne kan komme ud igennem et lille hul ved spidsen af tandroden og når det sker opstår der en rodspidsbetændelse når immunsystemet og bakterierne begynder at bekrige hinanden.

Rodspidsbetændelse kan enten være symptomløs eller give anledning til smerter, enten spontant eller ved tygning, og/eller løsning af tænderne.

De bakterier der giver anledning til rodspidsbetændelse kan spredes med blodbanen til andre områder på kroppen og kan give anledning til alvorlige, nogen gange livstruende, infektioner både i mund og kæber og andre steder.

En anden konsekvens ved ubehandlede rodspidsbetændelser er at knoglen rundt om tandens rod og selve tandens rod opløses af betændelsen. Det betyder at den knogle der støtter tanden forsvinder og det gør tandens rod også, hvis rodbetændelsen får lov til at blive længe nok.

Rodspidsbetændelser behandles ved at tanden enten trækkes ud, rodbehandles eller, hvis rodbehandling allerede har været forsøgt uden held, rodbehandles om. Endeligt er der også muligheden for at fjerne rodspidsen og betændelsen ved en operation.