Klinikassistent Emilie

Uddannelsen som klinikassistentelev ved Thisted Tandklinik

Klinikassistentelev Emilie Freja Bang Ingvartsen er under uddannelse ved Thisted Tandklinik og har været det siden 1. februar 2016, hvor hun startede med at arbejde her.

Emilie kommer fra Fjerritslev og har valgt at uddanne sig til tandklinikassistent ved Tech College Aalborg, der står for den teoretiske del af uddannelsen, og Thisted Tandklinik, hvor vi står for oplæringen i alt det praktiske.

Som en del af uddannelsen er Emilie hos Thisted Tandklinik, sideløbende med skoleophold på Tech College Aalborg, ligesom Emilie deltager på lige fod med Kristine på kurser i hele landet.

Faglighed

På Tech College Aalborg fokuserer man på at udvikle klinikassistentfaget i retning af mere selvstændig opgaveløsning. Som klinikassistentelev er Emilie derfor ved at blive uddannet til både at assistere kunne assistere for tandlægen og til at kunne udføre mindre opgaver selvstændigt efter anvisning fra tandlægen.

Blandt de opgaver, som Emilie er ved at lære, er bl.a. fjernelse af syninger efter kirurgiske indgreb, tandrensninger, instruktion i hjemmetandpleje, fluorlakeringer, lakforseglinger, samt fremstilling af midlertidige kroner.

Uddannelsen fra Tech College vedligeholder og supplerer Emilie blandt andet ved at deltage i kursusaktiviteter i hele landet.

Senest deltog Emilie i Tandlægeforeningens Årskursus 2016, hvor hun blandt andet lærte om drift og vedligehold af vores digitale røntgenanlæg og om fremstillingen af midlertidige kroner.

Emilie skal også på Tandlægeforeningens Årskursus igen i 2017, hvor hun bl.a. skal lære om kost og ernærings betydning for sundhed og sygdom i mundhulen og omkring implantatbehandlinger, set fra klinikassistentens side af stolen.