Klinikassistent Simone

Uddannelsen som klinikassistentelev ved Thisted Tandklinik

Klinikassistent Siomne
Klinikassistent Simone

Simone er under uddannelse ved Thisted Tandklinik og har været det siden 1. februar 2018.

Simone kommer fra Holstebro og har valgt at uddanne sig til tandklinikassistent ved Tech College Aalborg, der står for den teoretiske del af uddannelsen, og Thisted Tandklinik, hvor vi står for oplæringen.

Grundforløbet har Simone taget ved EUC Sjælland i Næstved.

Som en del af uddannelsen er Simone hos Thisted Tandklinik, sideløbende med skoleophold på Tech College Aalborg, ligesom Simone deltager på lige fod med sine kollegaer på kurser.

Faglighed

På Tech College Aalborg fokuserer man på at udvikle klinikassistentfaget i retning af mere selvstændig opgaveløsning. Som klinikassistentelev er Simone derfor ved at blive uddannet til både at kunne assistere for tandlægen og til at kunne udføre mindre opgaver selvstændigt efter anvisning fra tandlægen.

Blandt de opgaver, som Simone er ved at lære, er bl.a. fjernelse af syninger efter kirurgiske indgreb, tandrensninger, instruktion i hjemmetandpleje, fluorlakeringer, lakforseglinger, samt fremstilling af midlertidige kroner.

Uddannelsen fra Tech College vedligeholder og supplerer Simone blandt andet ved at deltage i kursusaktiviteter i hele landet.